Sofia Nerbrand, ordförande

Sofia Nerbrand

Sofia Nerbrand är journalist och har tills nyligen varit chefsstrateg
i regionledningen i Region Skåne. Hon var tidigare chefredaktör och VD
för det liberala samhällsmagasinet Neo, vilket hon även grundat. Hon
har varit kolumnist på Svenska Dagbladets ledarsida, ledamot i
demokratiminister Nyamko Sabunis idérum kring en gemensam värdegrund i
Sverige och medlem av Pfizers VD:s advisory board. Tidigare redaktör
och redaktionssekreterare på tidskriften Axess, redaktör för Liberal
Debatt, projektledare på Reforminstitutet, politisk sekreterare på
folkpartiets riksdagskansli samt ledarskribent på VLT, V-K och Dagens
Nyheter.

E-post: sofia.nerbrand@ohlininstitutet.se

Andreas Bergh

andreas bergh

Andreas Bergh är välfärdsforskare och docent i nationalekonomi. Har gett ut flera böcker, däribland Den kapitalistiska välfärdsstaten, Modern mikroekonomi och Blir vi sjuka av inkomstskillnader?

 

Gabriel Ehrling

Gabriel Ehrling

 

 

 

 

 

 

Gabriel Ehrling är journalist och ekonom och arbetar som ledarskribent vid Dalarnas Tidningar, samtidigt som han är redaktör för idétidskriften Liberal Debatt. Tidigare har han bland annat vikarierat som Ohlininstitutets generalsekreterare.

E-post: gabriel.ehrling@ohlininstitutet.se

Carl B Hamilton

carl b 2016

Carl B Hamilton är f d professor vid Stockholms universi­tet och Handelshög­skolan i Stockholm, statssekreterare i finansdepartementet, chefekonom i Han­delsbanken samt liberal politiker (L), bl a utskottsordförande i riksdagen. I dag är han knuten till Entreprenörskapsfo­rum, Stockholm, och är särskild rådgivare till EU-kommissio­nens handelsdirekto­rat. Forskningsinrikt­ningen är internatio­nell ekonomi, särskilt utrikeshandel. carl.b.hamilton@entreprenorskapsforum.se

Anna Horn

Anna Horn

Fotograf: Dennis Lindbom.

Anna Horn är vice ordförande i Liberala ungdomsförbundet. Fotograf:

E-post: anna.horn@luf.se

Anders Rönmark

 

 

 

 

 

 

Anders Rönmark är politisk redaktör på Tidningen Ångermanland och Örnsköldsviks Allehanda. Han är fil kand i statsvetenskap och har tidigare arbetat som ledarskribent på Sundsvalls Tidning och som reporter för Expressen. Anders är bosatt i Sundsvall.

E-post: anders.ronmark@ohlininstitutet.se

Pernilla Ström

Strömliten

 

 

 

 

 

 

Pernilla Ström har en bakgrund som ekonom med utbildning från Handelshögskolan i Stockholm och har tidigare verkat som ledarskribent och politisk reporter på Dagens Nyheter, Expressen och Veckans Affärer. I dag sitter hon i styrelsen för bland andra Bonnier och driver en hästgård utanför Lund.

E-post: pernilla.strom@ohlininstitutet.se

Karl Wennberg

Karl Wennbergliten

 

 

 

 

 

 

 

Karl Wennberg är professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning inriktar sig på entreprenörskap, regional utveckling samt organisering inom små och nystartade företag.

E-post: karl.wennberg@ohlininstitutet.se