Madeleine Sjöstedt

Madeleine Sjöstedt är ordförande i Ohlininstitutets stiftelseråd. Hon är jurist med inriktning på mänskliga rättigheter och har tidigare arbetat med internationellt bistånd, bland annat som generalsekreterare för Cultural Heritage without Borders samt Swedish International Liberal Centre.

Maria Arnholm

Maria Arnholm är Folkpartiets partisekreterare och tidigare jämställdhetsminister

Pontus Braunerhjelm

Pontus Braunerhjelm är verksam som professor i nationalekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Ingemund Hägg

Professor i företagsekonomi i Uppsala och medstiftare till Ohlininstitutet. Representant för Folkpartiet i Liberala Internationalen under många år. Är nu verksam i internationelllt liberalt think tank-arbete och har nyligen bland annat varit redaktör för en bok om den sekulära staten. Har också varit styrelseledamot i Svenska turistföreningen och Uppsala stadsteater samt medverkat i Gastronomiska akademins årsbok.

Anders Frostell

Anders Frostell är Senior Partner på Kreab Gavin Anderson. Han är rådgivare till organisationer, företag och myndigheter när det gäller kommunikativa frågor som ligger i skärningspunkten mellan politik, näringsliv och media. Han har också ett engagemang inom den liberala pressen och är bland annat ordförande i Stiftelsen Eskilstuna-Kuriren och sekreterare i styrelsen för Stiftelsen Pressorganisation. Anders arbetade under 15 år som tjänsteman för folkpartiet i Regeringskansliet och riksdagen, bland annat som sakkunnig vid utbildningsdepartementet, pressekreterare åt Bengt Westerberg och fram till 1995 som kanslichef på folkpartiets riksdagskansli.

Magnus Henrekson

Magnus Henrekson är vd för institutet för näringslivsforskning.

Nils Gunnar Kempe

Nya Stiftelsen Gefle Dagblad

Åsa Malmström

Åsa Malmström har varit ledarskribent på Hälsingetidningar och stabschef för Jan Björklund .

Lena Marcusson

Lena Marcusson är professor emeritus i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet och ledamot av Axel Johanssons stiftelse.

Håkan Tribell

Håkan Tribell är tidigare ledamot av Ohlininstitutets styrelse, tidigare idéchef för Timbro och är sedan 2015 talskrivare åt Moderaterna.

Jörgen Ullenhag

Jörgen Ullenhag är fil dr i ekonomisk historia. Han bland annat varit riksdagsledamot 1976-1985, ordförande i SACO 1985-1993 och chefredaktör för Uppsala Nya Tidning 1994-2002. Nu är han styrelseordförande i UNT och Stiftelsen Pressorganisation samt styrelseledamot i MittMedia och vice ordförande i Sundsvalls Tidning, i Östersundstidningar och i Dalarnas Tidningar.

Sten Westerberg

Sten Westerberg är fil pol mag. och partner i Leimdörfer. Tidigare har han varit statssekreterare 1976 – 82, bankdirektör SEB, chefekonom Enskilda, senior partner och grundare av Maizels, Westerberg, Leimdörfer med flera företag. Styrelseuppdrag i Bonnier Holding, Magnora (moderbolag till Kreab), Strand kapitalförvaltning (ordf), Nationalmusei Vänner (ordf). Skrivit: Den ofärdiga trafikpolitiken och Bättre skatter.