Stiftat i Bertil Ohlins anda. Verkar i svensk liberal tradition.

Seminarium i Helsingfors om ekonomiska chocker

18 mars 2015|

IMG_5004

Den finlandssvenska tankesmedjan Magma arrangerade i samarbete med Ohlininstitutet under onsdagen ett seminarium i Helsingfors om ekonomiska chocker. Seminariet var en del i lanseringen av antologin Inclusive Growth in Europe.
Talare var Roger Wessman, tidigare chef på Nordea i Finland och Karl Wennberg, professor i entreprenörskap och organisationsteori på Handelshögskolan i Stockholm som
båda har bidragit med varsitt kapitel i antologin.

Roger talade om hur Finland trots två externa efterfrågechocker i form av Nokias fall och Rysslands isolering ändå klarat sig förhållandevis bra.
Orsaken är att Finland under de goda tiderna byggde upp ett betydande finansiellt överskott vilket möjliggjort expansiv finanspolitik med stora budgetunderskott under de sämre tiderna.

Karl Wennberg talade om hur egenföretagande ökat i Europa vilket i många fall uppmuntrats av staten. Meningen är att entreprenörskap ska skapa tillväxt och jobb.

Wennberg problematiserar denna bild med hänvisning till att forskning visat att egenföretagande varken leder till särskilt mycket jobbskapande eller tillväxt.
Start-ups som Spotify och Rovio är högt värderade men skapar få jobbtillfällen.
Wennberg vill därför vidga synen på entreprenörskaps från egenföretagande och start-ups eftersom entreprenörskap inom detaljhandeln och service-sektorn skapar fler jobb och en mer inkluderande tillväxt.

image-1

 

image-3

 

Kategorier: Nyheter

Bohusläningen om Inclusive Growth: ”I framtiden är vi alla frilansarbetare”

17 mars 2015|

I Bohusläningen skriver Karl af Geijerstam med inspiration från Ohlininstitutets Inclusive Growth  om utmaningarna för den europeiska arbetsmarknaden under rubriken ”I framtiden är vi alla frilansarbetare”.

Unsgaard och Palmås förutspår att vi står inför en frilansrevolution. Många av dem som i dag arbetar som ”springvikarier” inom äldreomsorg, hemtjänst eller på kaféer kommer i framtiden att ha en F-skattsedel. Orsaken är att företag är extremt försiktiga med att ha en personalstyrka som är för stor, eller inte har rätt kompetens. Där är LAS en del av problemet. Unsgaards lösning på problemet är ta upp LAS i en förhandling mellan arbetsgivare och fack. Anställningsskyddet kan övergå från lagstiftning till kollektivavtal

 

Kategorier: Nyheter

Sofia Nerbrand i Filosofiska rummet

12 mars 2015|

Den 8 mars deltog Ohlininstitutets ordförande Sofia Nerbrand i Filosofiska rummet i Sveriges Radios P1 för att diskutera jämställdhet och kvotering med filosoferna Annika Gilljam och David Brax. Programmet kan laddas ner eller lyssnas på i efterhand, via länk.

Kategorier: Nyheter

Inclusive Growth i Göteborg

11 mars 2015|

Karl P Olav F U

Karl Palmås och Olav Fumarola Unsgaard. Foto: Karin Rebas.

Under tisdagen den 10 mars gick lanseringen av Ohlininstitutets och European Liberal Forums nya antologi ”Inclusive Growth in Europe” av stapeln på Hotell Eggers i Göteborg.

Tre av författarna var på plats för att presentera sina kapitel i boken: Karl Palmås, som forskar inom innovation, entreprenörskap och samhällsförändring vid Chalmers och journalisten Olav F Unsgaard, som skrivit under rubriken ”Self-employment and generational inequality”, samt Karin Zelano, migrationsforskare vid Göteborgs Universitet, som skrivit på temat ”Defending free movement of persons”.

Karl Palmås och Olav F Unsgaard diskuterade skillnader och likheter mellan arbetsmarknaden för unga i Italien, Nederländerna och Sverige. Sverige står förhållandevis väl förberett inför en stor förändring av arbetsmarknaden med allt fler f-skattare – men fortfarande är medvetenheten bland fackförbund och arbetsgivarorganisationer för låg, ansåg författarna.

 

Karin Z

Karin Zelano. Foto: Karl af Geijerstam

Karin Zelano pratade om hur den fria rörligheten blir allt mer ifrågasatt, trots att den är en av hörnstenarna i EU-samarbetet. Det finns en tendens inom EU att flera länder vill plocka russinen ur kakan och behålla de positiva delarna av den fria rörligheten – medan man vill skjuta ifrån sig allt ansvar för de fattiga befolkningsgrupper, tiggare etc som också utnyttjar rätten att röra på sig. Zelano framhöll att det är viktigt att debatten inte förs över dessa människors huvuden, utan att de ses som självständiga subjekt som har precis lika stor rätt som övriga EU-medborgare att flytta och söka sig en bättre tillvaro.

Kategorier: Arrangemang, Böcker, Nyheter