Stiftat i Bertil Ohlins anda. Verkar i svensk liberal tradition.

Se seminariet om Därför hatar alla liberaler

14 april 2014|

Här kan du se debatten om Per Svenssons bok ”Därför hatar alla liberaler. Och därför har alla fel.” som genomfördes i Malmö den 15 mars.

Medverkande:

Per Svensson – författare till Därför hatar alla liberaler. Och därför har alla fel.

Johan Norberg, idéhistoriker och författare
Petter Larsson, kulturjournalist
Julia Branting, politisk chefsstrateg Malmö stad (s)

Moderator:
Sofia Nerbrand, ordförande i Ohlininstitutet

 

 

Kategorier: Inspelningar, Nyheter

Seminarium i Malmö 15 april

7 april 2014|

Ohlininstitutet kommer till Malmö! Tisdagen den 15 april anordnas ett seminarium om Per Svenssons bok Därför hatar alla liberaler. Och därför har alla fel. i samarbete med Sydsvenskan.

Tid: 18.30, tisdagen den 15 april

Plats: Media  City Evolution, Stora Varvsgatan 6

Medverkande:

Per Svensson – författare till Därför hatar alla liberaler. Och därför har alla fel.

Johan Norberg, idéhistoriker och författare
Petter Larsson, kulturjournalist
Julia Branting, politisk chefsstrateg Malmö stad (s)

Moderator:
Sofia Nerbrand, ordförande i Ohlininstitutet

Kategorier: Arrangemang, Inbjudningar

Inspelning – Därför hatar alla liberaler.

24 mars 2014|

Den 18 mars anordnade Ohlininstitutet ett seminarium om Per Svenssons bok Därför hatar alla liberaler. Och därför har alla fel. på van der Nootska Palatset i Stockholm.

Medverkande: Per Svensson, senior columnist på Sydsvenskans kultursida

Susanna Birgersson, ledarskribent på DN

PJ Anders Linder, vd på Axess

Mattias Svensson, redaktör på Neo

Irene Wennemo, ledarskribent på Aftonbladet

Moderatorer:   Gabriel Ehrling, redaktör för Liberal Debatt   Karin Rebas, generalsekreterare för Ohlininstitutet  

Ändringar i panelen – Därför hatar alla liberaler

18 mars 2014|

Det har skett en liten förändring i upplägget av seminariet om Per Svenssons bok – Därför hatar alla liberaler. Och därför har alla fel.

Johan Norberg och Åsa Linderborg har tyvärr fått förhinder i sista minuten – men vi är glada över att kunna meddela att Mattias Svensson, redaktör på Neo, samt Irene Wennemo, ledarskribent på Aftonbladet, har tackat ja till att delta i deras ställen.

Tid och plats är desamma som tidigare meddelats.

Kategorier: Nyheter
  • uppsala_22

Opinionsbildningskonferens – Agendasättande journalistik – 27:e och 28:e februari 2014

10 mars 2014|

Ohlininstitutets opinionskonferens öppnades av Sofia Nerbrand på Göteborgs nation i Uppsala. Årets tema var Agendasättande journalistik och tidningars påverkan på opinionen. Efter välkomstorden handlade därför konferensens första pass om tidningens roll i lokalsamhället. Medverkade gjorde Sydsvenskans Rakel Chukri, Anders Ingvarsson från Sundsvalls tidning, Gunilla Kindstrand från Hälsingetidningar och Daniel Nordström från Arbetarbladet. Diskussionen spände över aktuella exempel i bland annat Malmö och Sundsvall på hur en minskande skillnad mellan news och views i media.

Detta hakade sedan i nästa paneldiskussion med titeln Ska tidningar ta ställning under supervalåret? Medverkade gjorde journalisten Lisa Bjurwald, UNT:s Håkan Holmberg och Hanna Olsson från Aftonbladet. Passet modererades av Ohlininstitutets styrelseledamot Håkan Tribell. Panelen diskuterade nyhetsvärdering i ett föränderligt politiskt landskap, journalistisk värderingar och hur frågor ska formuleras. Håkan Holmberg efterlyste fler kritiska följdfrågor inom nyhetsjournalistiken och Lisa Bjurwald talade om lärdomar från bland annat BBC. Hanna Olsson analyserade även ställningstaganden och intervjuteknik inom det framväxande podradioformatet. Efter en publikfråga från Marcus Melinder diskuterades även vilka ställningstaganden tidningar ska göra genom sitt agerande på annonsmarknaden.

Därefter följde kaffe och diskussion mellan tillresta journalister, redaktörer och medieägare. En viktig funktion hos konferensen är att samla aktiva i den liberala delen av medielandskapet för erfarenhetsutbyte. Närvarade gjorde även stora delar av idétidskriftens Liberal debatts redaktion under ledning av redaktören Gabriel Ehrling och Ohlininstitutets kansli under ledning av generalsekreterare Karin Rebas.

Karin Rebas ledde sedan panelsamtalet Vad får journalistiken kosta? med deltagarna Thomas Peterssohn, VD Mittmedia, Heidi Avellan, politisk chefredaktör Sydsvenskan och Jonas Ohlsson från Göteborgs universitet. Dagen avrundades sedan med ett anförande av Sarah Marshall, redaktör för sociala medier på Wall Street Journal i London. Marshall talade om den digitala journalistikens framtid och beskrev bland annat teknikutvecklingen för dagens tryckta media. Flera framtida innovationer lyftes, bland annat möjligheten för tidningsmedia att utveckla motsvarigheter till tjänsterna Spotify och Netflix. Men Marshall förutspådde även en fortsatt framtid för den tryckta tidningen efter en publikfråga från Upsala Nya Tidnings ledarskribent Lucas Hermans.

Fredagen inleddes med ett pass om agendasättande nyhetsjournalistik. Resurser, inriktning, lokalt och nishat nationellt jämfördes när Marcus Melinder, nyhetschef på Tidningen Ångermanland, Carl-Johan Bergman från Dalarnas tidningar och magasinet Fokus chefredaktör Martin Ahlquist diskuterade under rubriken Vilka resurser krävs för att kunna sätta agendan?

De två samtalen Klickjournalistik på gott och ont samt Ägarna och tidningarnas Agenda leddes av Sofia Nerbrand. Medverkade gjorde AnnaKarin Lith, Mittmedia, Karin Pettersson, Aftonbladet, PM Nilsson, Dagens Industri och Mattias Hermansson, Sveriges radio respektive stiftelseordförandena Krister Jönsson, Nya Stiftelsen Gefle Dagblad, Andreas Westerberg, Stiftelsen Skelleftepress och Anders Frostell, Stiftelsen Eskilstuna-Kuriren.

Samtalen vandrade över en rad teman men gemensamt för inläggen i båda diskussionerna var att de kretsade runt en mediebransch i förändring. Anders Westerberg beskrev exempelvis den stiftelsedrivna papperstidningens förutsättningar med exempel i Skellefteå. Ett ledningsuppdrag som förändrats i karaktär och intensitet genom åren. Flera av Aftonbladets Karin Petterssons inpass i diskussionen om klickjournalistik kom däremot att handla om användandet av digital publicering för nyheter på nationell nivå. Det breda spannet men gemensamma bakgrunden av skiften i tidningsbranschen illustrerar även tvådagarskonferensen i sin helhet. En konferens som när den avslutades med en gemensam lunch på Göteborgs nation gett röst åt intressanta inspel från de mest skilda delar av mediebranschen.

 

Foto: Kristoffer Hellman

Text: Joakim Rönnbäck

Kategorier: Arrangemang, Nyheter

Därför hatar alla liberaler. Och därför har alla fel.

4 mars 2014|

per-svensson

OBS! Fullsatt! På grund av det stora intresset har seminariet flyttats till van der Nootska Palatset, S:t Paulsgatan 21. Även denna lokal är nu fullsatt. 

”Nyliberal” och ”bombliberal”, ”förbudsliberal” och ”magisterliberal” – den som vill kritisera en liberal har gott om öknamn att välja mellan.
I Sverige kan det liberala demokratiska överflödssamhället med medborgerliga rättigheter, marknadsekonomi och social rörlighet framstå som en självklarhet. Men liberalismens framsteg är inte givna.

I boken Därför hatar alla liberaler. Och därför har alla fel. beskriver Per Svensson, författare och senior columnist på Sydsvenskans kulturredaktion, liberalismens fiender och utmaningar inför framtiden. Boken är utgiven av tidskriften Liberal Debatt, som den första delen i essäserien Liberal Idedebatt.

Välkomna till Ohlininstitutets och Liberal Debatts gemensamma seminarium med anledning av boken.

Medverkande:
Per Svensson – författare till Därför hatar alla liberaler. Och därför har alla fel.

Susanna Birgersson, ledarskribent Dagens Nyheter
PJ Anders Linder, chefredaktör Axess
Åsa Linderborg, kulturchef Aftonbladet
Johan Norberg, idéhistoriker och författare

Moderatorer:
Gabriel Ehrling, redaktör för Liberal Debatt
Karin Rebas, generalsekreterare för Bertil Ohlininstitutet

Tid: Tisdag 18 mars, 15.00 – 17.00. (Kaffe serveras från 14.30)
Plats: van der Nootska Palatset, S:t Paulsgatan 21
T-bana: Slussen eller Mariatorget.

 

Agendasättande journalistik i Uppsala

25 februari 2014|

sarah-marshall

Den 27-28 februari är det dags för årets upplaga av Ohlininstitutets opinionsbildningskonferens. Temat för året är ”Agendasättande journalistik - så kan tidningar påverka opinionen” och konferensen genomförs på Galejan Fest & Konferens på St Larsgatan i Uppsala. Till konferensen samlas drygt 60  ledar- och kulturskribenter, chefredaktörer, nyhetschefer och företrädare för de tidningsägande stiftelserna.

Bland de medverkande finns bland andra Rakel Chukri, kulturredaktör för Sydsvenskan; Anders Ingvarsson, chefredaktör för Sundsvalls Tidning; Thomas Peterssohn VD för Mittmedia; Heidi Avellan, politisk chefredaktör Sydsvenskan; Karin Pettersson, politisk chefredaktör för Aftonbladet; PM Nilsson, politisk redaktör för Dagens Industri samt Martin Ahlqvist, chefredaktör för Fokus.

Årets huvudtalare är Sarah Marshall, Social Media Editor för Wall Street Journal (baserad i London) som kommer att prata om nya metoder för att sätta agendan och framtiden för digital journalistik.

Deltagare i konferensen twittrar under #ohlin. Delar av konferensen kommer att filmas och läggas upp i efterhand på Ohlininstitutets hemsida.

Kategorier: Nyheter

Nya lokaler

18 februari 2014|

Ohlininstitutet har flyttat till nya lokaler! Tidigare har institutets kansli delat lokal med den liberala biståndsstiftelsen Silc på Bastugatan på Södermalm i Stockholm. Eftersom Silc expanderar behövde kansliet hitta ett nytt utrymme.

Institutet har nu funnit ett nytt hem på Bellmansgatan 10, där vi delar lokal med tankesmedjan Fores.

Kategorier: Nyheter

Valfrihet och välfärd – ett liberalt perspektiv

31 januari 2014|

2013 års Ohlinföreläsning av statsvetaren och publicisten Hans Bergström, ”Valfrihet och välfärd – ett liberalt perspektiv”, är ett brandtal till valfrihetens försvar.

Sverige behöver en liberal offensiv för egenmakten och dess följeslagare entreprenörskapet, skriver Bergström.

”Den breda allmänheten har sällan förflyttat sig så entydigt som nervösa partiledningar tror när de tolkar bilderna i vänsterpräglade massmedier. Ett exempel gäller just valfrihet och företagande inom vård, skola, omsorg. 

Frågar man människor om de vill att ”vinster” ska nyttjas i verksamheten eller gå till ägarna – för övrigt en typiskt marxistisk snedvridning av frågeställningen – är det självklart att de svarar ”verksamheten”. Samma svar skulle man få på frågan huruvida ICA- handlaren ska gå med vinst eller matpriserna bli lägre. Svaret bygger på en fråga som inte medger djupare eftertanke om företagandets verklighet. Men om man i stället ber människor välja mellan ett system där elever tilldelas en skola av kommunen och ett där föräldrar kan välja mellan godkända skolor, vad blir svaret då? Enligt den senast gjorda opinionsmätningen med dessa alternativ vill 76 procent av svenska folket ha ett system med valfrihet, 23 procent med offentlig tilldelning av skola.”

Nu finns föredraget som skrift på ohlininstitutet.se - klicka här. Läs och inspireras!

 

Kategorier: Nyheter

Liberal Debatt + En bit på väg

17 december 2013|

LD2

Prenumeranter på nyhetsbrevet erbjuds att till det starkt rabatterat priset 200 kr få både ett års prenumeration på Liberal Debatt och Bertil Ohlin Förlags antologi En bit på väg. Passar även utmärkt som en liberal jul- eller nyårsgåva.

En bit på väg utgavs i maj på Bertil Ohlin Förlag och har undertiteln triumfer för liberalismen och hot mot det liberala samhället. Medverkar gör bland annat Johan Norberg, Susanna Birgersson och Pontus Braunerhjelm. En bit på väg togs fram genom samverkan mellan Ohlininstitutet och Liberala ekonomklubben.

Med mer än 60 års utgivning är Liberal Debatt den liberala idétidskriften framför andra. Liberal Debatt utkommer med sex nummer per år. Här samsas etablerade skribenter med unga förmågor.

Ordinarie pris för ett års prenumeration och bok är 350 kronor, just nu erbjuds de till paketpriset 200 kr. En bit på väg och Liberal Debatts samtliga sex nummer under 2014 kommer hem i brevlådan.

Teckna genom att klicka på denna länk.
Uppge ”En bit på väg” i kommentarsfältet för att ta del av erbjudandet. Ange även om paketet ska sändas som gåva och fakturan till annan adress.
Erbjudandet är giltigt till och med 7 januari 2014.

Kategorier: Böcker, Nyheter