Stiftat i Bertil Ohlins anda. Verkar i svensk liberal tradition.

Debatt om frihandelsavtalet mellan EU och USA (TTIP)

2 juni 2015|

Ohlininstitutet Podcast #3

   Länk till Itunes finns här

Bild1TTIP är förkortningen på det frihandelsavtal som just nu förhandlas fram mellan EU och USA och som har kallats för det största frihandelsavtalet i historien. Avtalet ska harmonisera regler för licensiering, produktsäkerhet och tester av bland annat fordon och läkemedel. Allt för att underlätta handel mellan de två giganterna.

Avtalet har dock mötts av hård kritik från flera håll. Kritiker menar bland annat att ISDS – en tvistelösningsmeknism som ger företag rätt att stämma stater skulle innebära inskränkningar i demokratin. Förespråkare menar att avtalet är nödvändigt för jobbskapande och tillväxt i det ekonomiskt stagnerade Europa.

Under fredagen bjöd Ohlininstitutet in till seminarium om ämnet. Seminariet finns nu som podcast.

Länk till videoinspelningen finns här

Kategorier: Nyheter, Podcast

Debatt om Frihandelsavtalet TTIP

31 maj 2015|

Bild1

Under fredagen anordnade Ohlininstitutet debatt om frihandsavtalet mellan EU och USA. Medverkande debattörer var (från vänster i bilden) Susanne Lindberg Elmgren, Fredrik Erixon, Maria Åsenius och  Max Andersson. Moderator var Andreas Bergström, vice VD på Fores.

Efter varsitt inledningsanförande från penalisterna fokuserade debatten framförallt kring ekonomi, jobben och ISDS.
ISDS är en tvistelösningsmekanism som ingår i investeringsdelen i avtalet. Susanne Lindberg Elmgren sade bland annat att hon och LO hellre hade sett ett TTIP utan ISDS, eller åtminstone ett reformerat ISDS. Maria Åsenius som jobbar som kanslichef på Europeiska kommissionen menade att ISDS är viktigt för att trygga Europeiska investeringar. Max Andersson menade att de studierna som gjorts om effekterna på TTIP visar på endast små vinster samtidigt som han menade att avtalet innebär. Fredrik Erixon ansåg att den största vinningen av TTIP och handel är att det förbättrar konkurrensen vilket ökar produktiviteten.

Videoinspelning

  • Debatt om frihandelsavtalet mellan USA och EU (TTIP)
    • Debatt om frihandelsavtalet mellan USA och EU (TTIP)

    • Watch Video

Kategorier: Nyheter

Föreläsning i Ann Wibbles minne om valet i Storbritannien

27 maj 2015|

Ohlininstituet bjöd in Nick Tyrone som är Associate director på den liberala brittiska tankesmedjan Centreforum.
Nick talade mycket om hur valresultatet ska tolkas och vad som väntar Storbritannien. Han förväntade sig till exempel att Storbritannien kommer att stanna kvar i EU efter den utlysta folkomröstningen.

Föreläsningen efterföljdes av en panel debatt bestående av svenskar bosatta i Storbritannien.
Maria Borelius poängterade skillnaden mellan det rika London och Storbritanniens periferi. Hon spådde dessutom att Cameron kommer att avgå efter folkomröstningen om EU. Staffan Sonning spekulerade i om England precis som Skottland, Wales och Nordirrland kommer att få sitt eget parlament.
Clara Sandelind har kommit att handla mer om identitetspolitik vilket gynnat populistiska partier.

Videoinspelning

Kategorier: Nyheter

Debatt om frihandelsavtalet mellan USA och EU (TTIP)

8 maj 2015|

Bild1

TTIP är förkortningen på det frihandelsavtal som just nu förhandlas fram mellan EU och USA och som har kallats för det största frihandelsavtalet i historien. Avtalet ska harmonisera regler för licensiering, produktsäkerhet och tester av bland annat fordon och läkemedel. Allt för att underlätta handel mellan de två giganterna.

Avtalet har dock mötts av hård kritik från flera håll. Kritiker menar bland annat att ISDS – en tvistelösningsmeknism som ger företag rätt att stämma stater skulle innebära inskränkningar i demokratin. Förespråkare menar att avtalet är nödvändigt för jobbskapande och tillväxt i det ekonomiskt stagnerade Europa.

Ohlininstitutet bjuder in till lunchseminarium den 29 maj.

Medverkande:

Fredrik Erixon, chef på den Brysselbaserade tankesmedjan European Centre for International Political Economy

Maria Åsenius, Kanslichef för EU-kommissionär Cecilia Malmström

Max Andersson, ledamot för Miljöpartiet i Europaparlamentet

Susanne Lindberg-Elmgren, utredare på LO

Moderator är Andreas Bergström, vice vd på tankesmedjan Fores

Tid: Lunchmacka serverar vid 11.30. Seminariet pågår mellan 12.00 till 13.00

Datum: 29 maj 2015

Plats: Bellmansgatan 10, Stockholm

Anmälan sker via webbformulär.

Om ni har frågor kontakta Kansliet@ohlininstitutet.se.

Varmt välkomna!

Kategorier: Nyheter