Stiftat i Bertil Ohlins anda. Verkar i svensk liberal tradition.

Sök till Liberala skrivarakademin 2015/2016

9 augusti 2015|

Tycker du om att skriva och är intresserad av journalistik?
Är din samhälls- och människosyn liberal?

I så fall är Liberala skrivarakademin för dig.

Den liberala tankesmedjan Ohlininstitutet, föreningen Liberal Press och idétidskriften
Liberal Debatt inbjuder i samverkan med tidningsföretaget MittMedia, Norran i Skellefteå och Hallands Nyheter till en ny upplaga av den liberala dagspressens spetsutbildning för unga lovande skribenter.

Skrivarakademin består av tre helgkurser, förlagda på olika tidningsredaktioner, samt två veckors heltidspraktik på ledarredaktion under handledning av politisk redaktör.

Liberala skrivarakademin leds av Gabriel Ehrling, redaktör för Liberal Debatt, Anders Rönmark, politisk redaktör på Tidningen Ångermanland, samt Susanne Nyström och Lars Kriss, båda ledarskribenter på Liberala Nyhetsbyrån i Stockholm.

Deltagande går att kombinera med arbete eller studier på heltid men sökande uppmanas notera att det krävs eget arbete mellan träffarna. Målsättningen är att du efter fullgjort program ska vara rustad för ett sommarvikariat på dagstidning.

Kostnad, ansökan och urval
De 5-7 sökande som väljs ut som deltagare i årets upplaga av Liberala skrivarakademin debiteras en symbolisk avgift om 1000 kronor och får därmed deltagande, resor till och från samtliga träffar och uppehälle under dessa. Ett litet bidrag utgår även för att täcka boendekostnad under praktikperioden.

Ansökan sker via e-post till tove.mellgren@ohlininstitutet.se senast 16 september 2015. Första träffen genomförs redan i oktober (samtliga kursdatum erhålls vid ansökan). Ansökan ska innehålla: Personligt brev och meritförteckning (inte mer än en A4-sida vardera) samt två prover på tidigare skrivande (ungefär en A4-sida vardera). Dessa kan med fördel, men inte nödvändigtvis, röra samhällsfrågor och politik och behöver inte vara publicerade. Vill du som skrivprov skicka en längre text så gör ett eget urval motsvarande omfånget ovan.

Kontakt
Frågor kring ansökan och praktiska frågor inför träffarna besvaras av Tove Mellgren, projektledare på Ohlininstitutet, tove.mellgren@ohlininstitutet.se, tel 070-347 99 90. Frågor om kursens innehåll besvaras av Gabriel Ehrling, gabriel.ehrling@liberaldebatt.se

Debatt om frihandelsavtalet mellan EU och USA (TTIP)

2 juni 2015|

Ohlininstitutet Podcast #3

   Länk till Itunes finns här

Bild1TTIP är förkortningen på det frihandelsavtal som just nu förhandlas fram mellan EU och USA och som har kallats för det största frihandelsavtalet i historien. Avtalet ska harmonisera regler för licensiering, produktsäkerhet och tester av bland annat fordon och läkemedel. Allt för att underlätta handel mellan de två giganterna.

Avtalet har dock mötts av hård kritik från flera håll. Kritiker menar bland annat att ISDS – en tvistelösningsmeknism som ger företag rätt att stämma stater skulle innebära inskränkningar i demokratin. Förespråkare menar att avtalet är nödvändigt för jobbskapande och tillväxt i det ekonomiskt stagnerade Europa.

Under fredagen bjöd Ohlininstitutet in till seminarium om ämnet. Seminariet finns nu som podcast.

Länk till videoinspelningen finns här

Kategorier: Nyheter, Podcast

Debatt om Frihandelsavtalet TTIP

31 maj 2015|

Bild1

Under fredagen anordnade Ohlininstitutet debatt om frihandsavtalet mellan EU och USA. Medverkande debattörer var (från vänster i bilden) Susanne Lindberg Elmgren, Fredrik Erixon, Maria Åsenius och  Max Andersson. Moderator var Andreas Bergström, vice VD på Fores.

Efter varsitt inledningsanförande från penalisterna fokuserade debatten framförallt kring ekonomi, jobben och ISDS.
ISDS är en tvistelösningsmekanism som ingår i investeringsdelen i avtalet. Susanne Lindberg Elmgren sade bland annat att hon och LO hellre hade sett ett TTIP utan ISDS, eller åtminstone ett reformerat ISDS. Maria Åsenius som jobbar som kanslichef på Europeiska kommissionen menade att ISDS är viktigt för att trygga Europeiska investeringar. Max Andersson menade att de studierna som gjorts om effekterna på TTIP visar på endast små vinster samtidigt som han menade att avtalet innebär. Fredrik Erixon ansåg att den största vinningen av TTIP och handel är att det förbättrar konkurrensen vilket ökar produktiviteten.

Videoinspelning

  • Debatt om frihandelsavtalet mellan USA och EU (TTIP)
    • Debatt om frihandelsavtalet mellan USA och EU (TTIP)

    • Watch Video

Kategorier: Nyheter

Föreläsning i Ann Wibbles minne om valet i Storbritannien

27 maj 2015|

Ohlininstituet bjöd in Nick Tyrone som är Associate director på den liberala brittiska tankesmedjan Centreforum.
Nick talade mycket om hur valresultatet ska tolkas och vad som väntar Storbritannien. Han förväntade sig till exempel att Storbritannien kommer att stanna kvar i EU efter den utlysta folkomröstningen.

Föreläsningen efterföljdes av en panel debatt bestående av svenskar bosatta i Storbritannien.
Maria Borelius poängterade skillnaden mellan det rika London och Storbritanniens periferi. Hon spådde dessutom att Cameron kommer att avgå efter folkomröstningen om EU. Staffan Sonning spekulerade i om England precis som Skottland, Wales och Nordirrland kommer att få sitt eget parlament.
Clara Sandelind har kommit att handla mer om identitetspolitik vilket gynnat populistiska partier.

Videoinspelning

Kategorier: Nyheter